FOOD & DRINKS
FOOD & DRINKS
16.05.2019 - 19.05.2019
Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 26
(CIE "MOLDEXPO" SA)
FEDERATIA NATIONALA A FERMIERILOR DIN MOLDOVA
George Cosbuc 11, Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22-210-188/ 89

Email: fnfmoldova@gmail.com

Site: fnfm.md

țară: Moldova

Descriere

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova este o organizaţie de fermieri neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, componentă a societăţii civile. FNFM este orientată spre dezvoltarea durabilă a zonei rurale şi sporirea veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune se realizează prin crearea unor structuri de organizare a fermierilor (organizaţii locale, grupuri de producători, cooperative) care să beneficieze de cunoştinţe moderne prin asistenţă tehnică, consultanţă, şcolarizare, schimburi de experienţă in ţară şi peste hotare. Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale membrilor săi in relaţia cu instituţiile statului şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.