FOOD&DRINKS
FOOD&DRINKS
16.05.2024 - 19.05.2024
Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVIII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Construim o Moldovă Europeană sustenabilă - Expozițiile MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY-2024
2024-03-26 10:00:21

Construim Moldova Europeană”

– această acțiune, menită să informeze și să comunice posibilitățile existente pentru a construi o Moldovă sustenabilă europeană, dă tonul expozițiilor internaţionale specializate “MOLDCONSTRUCT”, ediţia a XXVI-a şi “MOLDENERGY”, ediţia a XXV-a.

 

Expozanții, organizatorii și partenerii vor pune cărămidă la cărămidă și vor edifica, în cadrul evenimentului expozițional, o casă – simbol al republicii. Iar cărămida va întruchipa contribuția fiecăruia la această construcție care se numește Moldova Europeană.

 

Autoritățile publice invită la acțiunea de a clădi aportul fiecăruia în viitorul țării. Conducătorii ministerelor de profil vor consolida construcția cu politicile din domeniile de competență, chiar în cadrul ceremoniei de inaugurare a expozițiilor, care va avea loc joi, 28 martie, cu începere la ora 13:30, în pavilionul central.

 

Expozițiile MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY-2024

 

Organizator: C.I.E. "Moldexpo" S.A.

 

Suport oficial:

  • Ministerul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
  • Ministerul Energiei al Republicii Moldova

 

Suport subvențional: I.P. ODA

 

Parteneri strategici de dezvoltare a expozițiilor:

  • Delegația Uniunii Europene;
  • PNUD Moldova;
  • Green City Lab Moldova.

 

Partener MOLDCONSTRUCT: LEIER România.

 

Partener general MOLDENERGY: ENERGEN LUX S.R.L.

 

Perioada de desfășurare: 28 – 31 martie 2024.

 

Locul desfășurării: pavilioanele central, nr.2 și pe spațiile exterioare ale C.I.E. Moldexpo.

 

Participanți – peste 110 din Republica Moldova, Italia, Letonia, Polonia, România, Ucraina şi Turcia.

 

Expoziţia internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii, MOLDCONSTRUCT-2024

 

La MOLDCONSTRUCT-2024 (pavilionul nr.2, spațiile exterioare) și-au anunțat participarea peste 60 de companii. Aria participării este largă, cuprinzând țări precum Italia, Letonia, România, Ucraina, Turcia. Dar cel mai mare eșantion îl reprezintă expozanții din Republica Moldova.

 

În pofida existenței în republică a numeroaselor unități pentru comercializarea materialelor de construcții, interesul față de expoziția MOLDCONSTRUCT nu scade. Dimpotrivă, expoziția înregistrează o creștere cantitativă, dar și calitativă față de anul precedent, ceea ce nu este întâmplător. Aici se conturează noi parteneriate, se identifică soluții pentru problemele din ramură, se punctează strategii generatoare de tendinţe în construcţii, renovări, amenajări care contribuie esențial la dezvoltarea domeniului. Dar, cele mai mari efecte le exercită avantajele unice și în afara oricărei concurențe de care dispune o expoziție specializată, și anume: comunicarea directă, idei de amenajare, modele noi, tehnologii, utilaje, materiale, consumabile, în fine, oferta bogată pe un spațiu comun, cu posibilitatea de a face comparații.

 

MOLDCONSTRUCT - 2024 se distinge printr-o ofertă cu adevărat impresionantă.

 

La expoziție vor fi propuse într-o gamă largă materiale de construcție civilă, industrială, a rețelor edilitare. Inclusiv, materiale pentru lucrări de finisare, mortar, beton și produse aferente, caramidă pentru zidăria clasică și aparentă, placaj ceramic, țiglă ceramică. Nu vor lipsi nici gresia și faianța pentru cele mai diverse exigențe și posibilități de cumpărare; plăci de marmura, mozaicuri si decoruri inedite.

Un segment mare în cadrul expoziției revine pietrei ornamentale şi pietrei pentru construcţii; pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi ardeziei. În această secțiune se încadrează firme specializate în extracție, dar și producători de articole din gips pentru constructii, decorațiuni de stuc din poliuretan pentru cele mai diverse amenajări. 

 

În sortiment larg vor fi expuse structuri şi tâmplării metalice pentru construcţii, feronerie, produse metalurgice laminate.

 

Un segment aparte va ocupa tâmplăria din aluminiu, inclusiv soluții inginerești în combinarea sticlei cu PVC sau aluminiu.

 

Promite a fi bogat compartimentul de articole din material plastic pentru construcţii: plăci, folii, tuburi, profile, cabluri. Precum și articole din polietilenă de înaltă densitate şi polipropilenă.

 

Expoziția va însuma o gamă largă de ferestre, uși, rolete, sisteme pentru terase, praguri și ferestre premium; porți industriale și uși, precum și sisteme automate pentru acestea. La mare căutare sunt copertinele pentru terase si balcoane, care, la fel, vor suplini oferta.

 

Un loc însemnat în cadrul expoziției revine lemnului, fiind propuse cherestea, articole din lemn.

 

Promite a fi vastă oferta de materiale pentru acoperișuri, pardoseli, termo- și hidroizolanți; la fel, de elemente de fixare, etanșare etc.

 

Mai multe unități comerciale vor aduce la expoziție vopsele profesionale, inclusiv lacuri pentru fier, lemn, pardoseli.

 

Nu vor lipsi nici șemineele și sobele, piscinele și totul pentru întreținerea acestora. La fel, echipamente, materiale și totul pentru stații de epurare.

 

Un loc aparte în oferta expoziției vor ocupa sculele, uneltele, instrumentele și utilajul pentru constrcuții. De asemenea, vor fi expuse echipamente de protecție individuală pentru construcții, industrie și comerț.

 

În standuri vor fi promovate cele mai diverse servicii. Evident, cele mai solicitate sunt serviciile de proiectare care, în cele mai dese cazuri merg la pachet cu serviciile de construcții, montare, instalare.

 

La expoziție participă firme specializate în construcția de clădiri, structuri și rețele inginerești, în reconstrucție, consolidare, restaurare. Inclusiv, construcția de case cu folosirea tehnologiei canadiene și cu elaborarea proiectelor preliminare individuale. Tot pe acest segment se regăsesc firme care oferă soluţii complete în realizarea proiectelor de infrastructură, firme specializate în activităţi de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare, altele.

 

Printre serviciile promovate la expoziție figurează certificarea în domeniul evaluării conformităţii materialelor de construcţii și mobilierului; testarea de laborator a materialelor de construcții; determinarea conținutului de radionuclizi în materialele de construcții; unele servicii pentru construcția de complexe de ascensoare, altele.

 

Piața de construcții din Republica Moldova se bucură de interesul firmelor din domeniu de peste hotare, ceea ce s-a reflectat în oferta expoziției.

 

Spre exemplu, mai multe firme din România vor propune soluții din oțel, multiple facilități de producție specializate în prelucrarea oțelului; soluții inovatoare pentru ferestre, uși și clădiri care contribuie la un trai confortabil și durabil; articole din piatră, tâmplărie din plastic etc.

 

Din Ucraina vor fi aduse echipamente de ventilație.

 

Iar Italia va fi reprezentată de lideri în dezvoltarea și furnizarea de tehnologii avansate pentru industria construcțiilor și producția de ceramică pentru domeniu.

 

Expoziția include încă multe alte oferte, solicitate pe piața vastă de construcții.

 

Expoziția de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului MOLDENERGY-2024

 

Expoziția internațională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului “MOLDENERGY” este un eveniment cheie în republică în domeniul valorificării eficiente a resurselor energetice, surselor regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice, de climatizare, ventialre, iluminare, refrigerare etc. Importanța evenimentului rezidă în instrumentele necesare pentru promovarea individualizată a participanţilor, dar şi de a apropia piaţa locală de standardele internaţionale, în special în contextul orientării proeuropene a Republicii Moldova.

 

Evenimentul îşi propune să aducă în atenţia autorităţilor publice, agenţiilor de mediu, companiilor de profil, precum şi institutelor de cercetări şi experţilor noi informaţii privind sistemele revoluţionare de exploatare şi economisire a energiei convenţionale şi de regenerare a energiei provenită din surse naturale.

 

Expoziția MOLDENERGY-2024 (pavilionul central, spațiile exterioare) reunește peste 50 de participanți din Republica Moldova, Polonia, România şi Turcia.

 

Un loc aparte în oferta expoziției revine echipamentelor de utilizare a surselor alternative de energie și tehnologiilor de economisire a energiei atât la nivel industrial, cât și la cel casnic. Aici se încadrează și centralele solare, colectoarele solare, panourile solare pentru alimentarea cu energie termică și alimentarea clădirilor, care vor fi expuse la eveniment.

 

Tot mai populare devin centralele termice pe biomasă, serviciile de construcţie a căror sunt promovate la expoziție. Acestui domeniu de importanță vitală – termoficarea – îi revine la expoziție un loc aparte. În standuri vor fi propuse echipamente şi furnituri de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, cel mai larg asortiment de piese de schimb la toate tipurile de centrale termice, instalații cu temperatură joasă de încălzire și apă caldă, precum și servicii de proiectare și instalare a sistemelor de încălzire, reţelelor de apă, canalizare și gaze.

 

La fel de importante sunt serviciile de proiectare și inginerie în domeniul sistemelor de condiționare a aerului, de ventilație, împotriva incendiilor, care nu lipsesc din oferta expoziției.

 

Pe scară largă la expoziție va fi promovat segmentul ce vizează energia electrică. Firme specializate vor propune productie de energie electrica, lucrări de instalare/ reparații a rețelelor și echipamentelor electrice. Tot aici vor fi promovate tehnologii și servicii de automatizare a sistemelor energetice, de construire a instalatiilor de uz general pentru furnizarea de energie electrica si telecomunicatii.

 

Compartimentul va fi suplinit cu utilaje electrotehnice, sisteme de automatizare și componente electronice pentru întreprinderile de producție, echipamente frigorifice, precum și compresoare, conectori, întrerupătoare etc. Nu vor lipsi nici articolele electrice de uz casnic.

 

Oferta expoziției se va extinde cu servicii și tehnică de calcul, componente, precum și alte echipamente de birou, dar și servicii de consultanță in domeniul tehnologiei informației, consultanță în afaceri si management.

 

Încă o noutate a expoziției din acest an reprezintă domeniul securității care s-a încadrat perfect în tematica expoziției. Astfel, spre atenția consumatorilor vor fi propuse sisteme de securitate, camere de supraveghere video, servicii de pază.

 

Spectrul tematic este mult mai larg și însumează fire și cabluri; corpuri de iluminat; tehnologii și soluții inovatoare pentru cele mai diverse segmente conexe domeniilui energetic.

 

Programul conex expozițiilor

 

Evenimentul expoziţional ridică la fiecare ediţie plafonul calităţii, prin participarea internaţională solidă, oferta impresionantă, programul de seminare, prezentări, ateliere de lucru. Dar cel mai important e că, expoziţiile oferă şansa unică de valorificare a instrumentelor de marketing, cum ar fi întrunirile profesioniştilor, discuțiile utile, consultațiile specialiștilor.

 

Un eveniment important în cadrul expozițiilor este panoul de discuții la teme ardente din domeniul energiei, organizat de Green City Lab Moldova cu implicarea Delegației Uniunii Europene, Ministerului Energiei și altor instituții de resort.

 

În cadrul expozițiilor din acest an se vor desfășura seminarele la teme ce vizează casele modulare, sau beneficiile implementării standardelor de calitate în domeniul tehnologiei construcțiilor; despre certificare – condiții, cerințe, oportunități, altele.

 

Un loc aparte în cadrul expoziţiilor revine prezentărilor. Pe toata perioada expoziţiei, publicul vizitator va putea asista la demonstraţii de materiale, produse, instrumente, utilaje, tehnologii și inovaţii pentru domeniile abordate, care vor avea loc chiar în standuri.

 

Eforturile conjugate ale tuturor participanților, partenerilor, organizatorilor sunt canalizate în realizarea unui eveniment expozițional util pentru dezvoltarea ramurilor construcțiilor și energeticii, precum și afacerilor în aceste domenii.

 

Inaugurarea oficială a expozițiilor MOLDENERGY și MOLDCONSTRUCT va avea loc la joi, 28 martie 2024, cu începere de la ora 13:30, la MOLDEXPO, pavilionul central (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chișinău).

 

Intrarea la expoziții – liberă.

Construim Moldova Europeană”

– această acțiune, menită să informeze și să comunice posibilitățile existente pentru a construi o Moldovă sustenabilă europeană, dă tonul expozițiilor internaţionale specializate “MOLDCONSTRUCT”, ediţia a XXVI-a şi “MOLDENERGY”, ediţia a XXV-a.

 

Expozanții, organizatorii și partenerii vor pune cărămidă la cărămidă și vor edifica, în cadrul evenimentului expozițional, o casă – simbol al republicii. Iar cărămida va întruchipa contribuția fiecăruia la această construcție care se numește Moldova Europeană.

 

Autoritățile publice invită la acțiunea de a clădi aportul fiecăruia în viitorul țării. Conducătorii ministerelor de profil vor consolida construcția cu politicile din domeniile de competență, chiar în cadrul ceremoniei de inaugurare a expozițiilor, care va avea loc joi, 28 martie, cu începere la ora 13:30, în pavilionul central.

 

Expozițiile MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY-2024

 

Organizator: C.I.E. "Moldexpo" S.A.

 

Suport oficial:

  • Ministerul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
  • Ministerul Energiei al Republicii Moldova

 

Suport subvențional: I.P. ODA

 

Parteneri strategici de dezvoltare a expozițiilor:

  • Delegația Uniunii Europene;
  • PNUD Moldova;
  • Green City Lab Moldova.

 

Partener MOLDCONSTRUCT: LEIER România.

 

Partener general MOLDENERGY: ENERGEN LUX S.R.L.

 

Perioada de desfășurare: 28 – 31 martie 2024.

 

Locul desfășurării: pavilioanele central, nr.2 și pe spațiile exterioare ale C.I.E. Moldexpo.

 

Participanți – peste 110 din Republica Moldova, Italia, Letonia, Polonia, România, Ucraina şi Turcia.

 

Expoziţia internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii, MOLDCONSTRUCT-2024

 

La MOLDCONSTRUCT-2024 (pavilionul nr.2, spațiile exterioare) și-au anunțat participarea peste 60 de companii. Aria participării este largă, cuprinzând țări precum Italia, Letonia, România, Ucraina, Turcia. Dar cel mai mare eșantion îl reprezintă expozanții din Republica Moldova.

 

În pofida existenței în republică a numeroaselor unități pentru comercializarea materialelor de construcții, interesul față de expoziția MOLDCONSTRUCT nu scade. Dimpotrivă, expoziția înregistrează o creștere cantitativă, dar și calitativă față de anul precedent, ceea ce nu este întâmplător. Aici se conturează noi parteneriate, se identifică soluții pentru problemele din ramură, se punctează strategii generatoare de tendinţe în construcţii, renovări, amenajări care contribuie esențial la dezvoltarea domeniului. Dar, cele mai mari efecte le exercită avantajele unice și în afara oricărei concurențe de care dispune o expoziție specializată, și anume: comunicarea directă, idei de amenajare, modele noi, tehnologii, utilaje, materiale, consumabile, în fine, oferta bogată pe un spațiu comun, cu posibilitatea de a face comparații.

 

MOLDCONSTRUCT - 2024 se distinge printr-o ofertă cu adevărat impresionantă.

 

La expoziție vor fi propuse într-o gamă largă materiale de construcție civilă, industrială, a rețelor edilitare. Inclusiv, materiale pentru lucrări de finisare, mortar, beton și produse aferente, caramidă pentru zidăria clasică și aparentă, placaj ceramic, țiglă ceramică. Nu vor lipsi nici gresia și faianța pentru cele mai diverse exigențe și posibilități de cumpărare; plăci de marmura, mozaicuri si decoruri inedite.

Un segment mare în cadrul expoziției revine pietrei ornamentale şi pietrei pentru construcţii; pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi ardeziei. În această secțiune se încadrează firme specializate în extracție, dar și producători de articole din gips pentru constructii, decorațiuni de stuc din poliuretan pentru cele mai diverse amenajări. 

 

În sortiment larg vor fi expuse structuri şi tâmplării metalice pentru construcţii, feronerie, produse metalurgice laminate.

 

Un segment aparte va ocupa tâmplăria din aluminiu, inclusiv soluții inginerești în combinarea sticlei cu PVC sau aluminiu.

 

Promite a fi bogat compartimentul de articole din material plastic pentru construcţii: plăci, folii, tuburi, profile, cabluri. Precum și articole din polietilenă de înaltă densitate şi polipropilenă.

 

Expoziția va însuma o gamă largă de ferestre, uși, rolete, sisteme pentru terase, praguri și ferestre premium; porți industriale și uși, precum și sisteme automate pentru acestea. La mare căutare sunt copertinele pentru terase si balcoane, care, la fel, vor suplini oferta.

 

Un loc însemnat în cadrul expoziției revine lemnului, fiind propuse cherestea, articole din lemn.

 

Promite a fi vastă oferta de materiale pentru acoperișuri, pardoseli, termo- și hidroizolanți; la fel, de elemente de fixare, etanșare etc.

 

Mai multe unități comerciale vor aduce la expoziție vopsele profesionale, inclusiv lacuri pentru fier, lemn, pardoseli.

 

Nu vor lipsi nici șemineele și sobele, piscinele și totul pentru întreținerea acestora. La fel, echipamente, materiale și totul pentru stații de epurare.

 

Un loc aparte în oferta expoziției vor ocupa sculele, uneltele, instrumentele și utilajul pentru constrcuții. De asemenea, vor fi expuse echipamente de protecție individuală pentru construcții, industrie și comerț.

 

În standuri vor fi promovate cele mai diverse servicii. Evident, cele mai solicitate sunt serviciile de proiectare care, în cele mai dese cazuri merg la pachet cu serviciile de construcții, montare, instalare.

 

La expoziție participă firme specializate în construcția de clădiri, structuri și rețele inginerești, în reconstrucție, consolidare, restaurare. Inclusiv, construcția de case cu folosirea tehnologiei canadiene și cu elaborarea proiectelor preliminare individuale. Tot pe acest segment se regăsesc firme care oferă soluţii complete în realizarea proiectelor de infrastructură, firme specializate în activităţi de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare, altele.

 

Printre serviciile promovate la expoziție figurează certificarea în domeniul evaluării conformităţii materialelor de construcţii și mobilierului; testarea de laborator a materialelor de construcții; determinarea conținutului de radionuclizi în materialele de construcții; unele servicii pentru construcția de complexe de ascensoare, altele.

 

Piața de construcții din Republica Moldova se bucură de interesul firmelor din domeniu de peste hotare, ceea ce s-a reflectat în oferta expoziției.

 

Spre exemplu, mai multe firme din România vor propune soluții din oțel, multiple facilități de producție specializate în prelucrarea oțelului; soluții inovatoare pentru ferestre, uși și clădiri care contribuie la un trai confortabil și durabil; articole din piatră, tâmplărie din plastic etc.

 

Din Ucraina vor fi aduse echipamente de ventilație.

 

Iar Italia va fi reprezentată de lideri în dezvoltarea și furnizarea de tehnologii avansate pentru industria construcțiilor și producția de ceramică pentru domeniu.

 

Expoziția include încă multe alte oferte, solicitate pe piața vastă de construcții.

 

Expoziția de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului MOLDENERGY-2024

 

Expoziția internațională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului “MOLDENERGY” este un eveniment cheie în republică în domeniul valorificării eficiente a resurselor energetice, surselor regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice, de climatizare, ventialre, iluminare, refrigerare etc. Importanța evenimentului rezidă în instrumentele necesare pentru promovarea individualizată a participanţilor, dar şi de a apropia piaţa locală de standardele internaţionale, în special în contextul orientării proeuropene a Republicii Moldova.

 

Evenimentul îşi propune să aducă în atenţia autorităţilor publice, agenţiilor de mediu, companiilor de profil, precum şi institutelor de cercetări şi experţilor noi informaţii privind sistemele revoluţionare de exploatare şi economisire a energiei convenţionale şi de regenerare a energiei provenită din surse naturale.

 

Expoziția MOLDENERGY-2024 (pavilionul central, spațiile exterioare) reunește peste 50 de participanți din Republica Moldova, Polonia, România şi Turcia.

 

Un loc aparte în oferta expoziției revine echipamentelor de utilizare a surselor alternative de energie și tehnologiilor de economisire a energiei atât la nivel industrial, cât și la cel casnic. Aici se încadrează și centralele solare, colectoarele solare, panourile solare pentru alimentarea cu energie termică și alimentarea clădirilor, care vor fi expuse la eveniment.

 

Tot mai populare devin centralele termice pe biomasă, serviciile de construcţie a căror sunt promovate la expoziție. Acestui domeniu de importanță vitală – termoficarea – îi revine la expoziție un loc aparte. În standuri vor fi propuse echipamente şi furnituri de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, cel mai larg asortiment de piese de schimb la toate tipurile de centrale termice, instalații cu temperatură joasă de încălzire și apă caldă, precum și servicii de proiectare și instalare a sistemelor de încălzire, reţelelor de apă, canalizare și gaze.

 

La fel de importante sunt serviciile de proiectare și inginerie în domeniul sistemelor de condiționare a aerului, de ventilație, împotriva incendiilor, care nu lipsesc din oferta expoziției.

 

Pe scară largă la expoziție va fi promovat segmentul ce vizează energia electrică. Firme specializate vor propune productie de energie electrica, lucrări de instalare/ reparații a rețelelor și echipamentelor electrice. Tot aici vor fi promovate tehnologii și servicii de automatizare a sistemelor energetice, de construire a instalatiilor de uz general pentru furnizarea de energie electrica si telecomunicatii.

 

Compartimentul va fi suplinit cu utilaje electrotehnice, sisteme de automatizare și componente electronice pentru întreprinderile de producție, echipamente frigorifice, precum și compresoare, conectori, întrerupătoare etc. Nu vor lipsi nici articolele electrice de uz casnic.

 

Oferta expoziției se va extinde cu servicii și tehnică de calcul, componente, precum și alte echipamente de birou, dar și servicii de consultanță in domeniul tehnologiei informației, consultanță în afaceri si management.

 

Încă o noutate a expoziției din acest an reprezintă domeniul securității care s-a încadrat perfect în tematica expoziției. Astfel, spre atenția consumatorilor vor fi propuse sisteme de securitate, camere de supraveghere video, servicii de pază.

 

Spectrul tematic este mult mai larg și însumează fire și cabluri; corpuri de iluminat; tehnologii și soluții inovatoare pentru cele mai diverse segmente conexe domeniilui energetic.

 

Programul conex expozițiilor

 

Evenimentul expoziţional ridică la fiecare ediţie plafonul calităţii, prin participarea internaţională solidă, oferta impresionantă, programul de seminare, prezentări, ateliere de lucru. Dar cel mai important e că, expoziţiile oferă şansa unică de valorificare a instrumentelor de marketing, cum ar fi întrunirile profesioniştilor, discuțiile utile, consultațiile specialiștilor.

 

Un eveniment important în cadrul expozițiilor este panoul de discuții la teme ardente din domeniul energiei, organizat de Green City Lab Moldova cu implicarea Delegației Uniunii Europene, Ministerului Energiei și altor instituții de resort.

 

În cadrul expozițiilor din acest an se vor desfășura seminarele la teme ce vizează casele modulare, sau beneficiile implementării standardelor de calitate în domeniul tehnologiei construcțiilor; despre certificare – condiții, cerințe, oportunități, altele.

 

Un loc aparte în cadrul expoziţiilor revine prezentărilor. Pe toata perioada expoziţiei, publicul vizitator va putea asista la demonstraţii de materiale, produse, instrumente, utilaje, tehnologii și inovaţii pentru domeniile abordate, care vor avea loc chiar în standuri.

 

Eforturile conjugate ale tuturor participanților, partenerilor, organizatorilor sunt canalizate în realizarea unui eveniment expozițional util pentru dezvoltarea ramurilor construcțiilor și energeticii, precum și afacerilor în aceste domenii.

 

Inaugurarea oficială a expozițiilor MOLDENERGY și MOLDCONSTRUCT va avea loc la joi, 28 martie 2024, cu începere de la ora 13:30, la MOLDEXPO, pavilionul central (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chișinău).

 

Intrarea la expoziții – liberă.